O FUNDACJI

Fundacja „Podaruj Dzieciom Serce” powstała w 2006 roku.

Misją fundacji jest stworzenie dzieciom oraz młodzieży równych szans na udział w wypoczynku, imprezach kulturalnych oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych.

Podstawowym strategicznym celem Fundacji jest inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, a także organizowanie imprez krajoznawczych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.