Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej fundacji "Podaruj Dzieciom Serce".

Potrzeba serca, wsparta doświadczeniem, mobilizuje nas do tego, 
by zaoferowac dzieciom oraz młodzieży twórczy i aktywny wypoczynek.
W tym celu organizujemy wyjazdy letnie i zimowe.

W oparciu o współpracę ze srodowiskami parafialnymi
staramy się zapewnić dzieciom atrakcyjne wyjazdy
z profesjonalną kadrą instruktorów i wychowawców. 
Do tej pory udało nam się zorganizowac kilkadziesiąt turnusów.

Naszym założeniem jest organizowanie takich form pracy,
które łączyłyby zarówno zabawę, rozwijanie umiejętności fizycznych i intelektualnych,
współpracę w grupie rónieśniczej, jak i elementy wiary.