Kadra

 

Organizator wypoczynku:

 • Beata Kuchcińska – nauczyciel pełniący funkcję dyrektora Przedszkola nr 10 w Sopocie. Od wielu lat zajmuje się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii i półkolonii.

 

Kierownicy wypoczynku:

 • Jakub Pilarski – ukończył kurs na kierownika wypoczynku i doskonale spełnia się w tej roli. Dodatkowo jest pracownikiem Wydziału Oświaty w Sopocie. Od kilku lat pełni funkcję kierownika podczas organizowanych przez nas kolonii i obozów.
 • Anna Welenc  – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku oraz pracuje jako ratownik wodny i trener nauki pływania w kilku gdańskich szkółkach. Doświadczony instruktor sportu i wychowawca! Od roku pełni rolę kierownika w naszej fundacji!
 • Weronika Schroeder  – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku oraz  pracuje jako czynny nauczyciel w jednym z sopockich przedszkoli.  Doświadczony instruktor plastyki i wychowawca! Od roku pełni również funkcję kierownika w naszej fundacji!
 • Patrycja Olszewska – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku. Doświadczony wychowawca i instruktor tańca! Od 2018 roku pełni również funkcję kierownika w naszej fundacji!

 

Wychowawcy:

czynni nauczyciele oraz osoby, które ukończyły kurs uprawniający do pełnienia funkcji wychowawcy.

 

Instruktorzy: 

to osoby, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia na koloniach i obozach, najczęściej są to zajęcia artystyczne, taneczne i sportowe.

 • Aleksandra Duraj – instruktor plastyki,
 • Zofia Opioła – instruktor plastyki i chemii,
 • Patrycja Olszewska – instruktor tańca,
 • Agnieszka Nykaza – Połetek – instruktor tańca,
 • Dorota Mentel – instruktor tańca,
 • Anna Welenc – instruktor sportu.