Kadra

Organizator wypoczynku:

  • Beata Kuchcińska – nauczyciel pełniący funkcję dyrektora Przedszkola nr 10 w Sopocie. Od wielu lat zajmuje się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii i półkolonii.
  • Jakub Pilarski – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Sopocie. Od ponad 10 lat zajmuje się organizacją wypoczynku w fundacji.

Kierownicy wypoczynku:

  • Jakub Pilarski – ukończył kurs na kierownika wypoczynku i doskonale spełnia się w tej roli. Dodatkowo jest pracownikiem Wydziału Oświaty w Sopocie. Wieloletni wychowawca, instruktor, zastępca kierownika. Od 2016 lat pełni funkcję kierownika podczas organizowanych przez nas kolonii i obozów.
  • Anna Kostka  – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku oraz pracuje jako ratownik wodny i trener nauki pływania w kilku gdańskich szkółkach. Doświadczony instruktor sportu i wychowawca! Od 2019 pełni rolę kierownika w naszej fundacji!
  • Weronika Schroeder  – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku oraz  pracuje jako czynny nauczyciel w jednym z sopockich przedszkoli.  Doświadczony instruktor plastyki i wychowawca! Od 2018 roku pełni również funkcję kierownika w naszej fundacji!
  • Agata Kuchcińska  – ukończyła kurs na kierownika wypoczynku oraz  pracuje jako czynny nauczyciel w jednej z sopockich szkół.  Doświadczony wychowawca! Od 2019 roku pełni również funkcję kierownika w naszej fundacji!

Wychowawcy:

Czynni nauczyciele oraz osoby, które ukończyły kurs uprawniający do pełnienia funkcji wychowawcy.

Instruktorzy: 

to osoby, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia na koloniach i obozach, najczęściej są to zajęcia artystyczne, taneczne i sportowe.

  • Aleksandra Duraj – instruktor plastyki i teatru,
  • Zofia Opioła – instruktor plastyki i chemii,
  • Agnieszka Nykaza – Połetek – instruktor plastyki oraz tańca