STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy Ochrony Małoletnich w Fundacji Podaruj Dzieciom Serce mają zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.

Standardy określają odpowiedzialność Fundacji jako instytucji oraz sposoby reagowania
i zakres podejmowanych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji zagrożenia życia dziecka.

Dokumenty do pobrania:

STANDARDY – FUNDACJA

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PRZYJĘCIA STANDARDÓW

Standardy Ochrony Małoletnich – Materiały dodatkowe